Archive

ป้ายโลโก้สำนักยุทธโยธาทหารเป็นอีกหนึ่งประเภทป้ายกัดกรด-พ่นสี รูปวงกลมยกขอบข้าง ป้ายมีสีสันสวยงาม ดูสะดุดตา ถึงแม้ว่าโลโก้จะมีลวดลายและการใช้สีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราที่จะทำให้เหมือนต้นฉบับ พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณสำนักยุทธโยธาทหารเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้...

ป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประเภทป้ายกัดกรดพ่นสี รูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ยกขอบขาวหนา 25 มิลลิเมตร ป้ายลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหน่วยงานราชการเช่น ป้ายเทศบาลนครระยอง ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป้ายกรมส่งเสริมการเกษตร ป้ายกรมทางหลวง ป้ายเทศบาลตำบลฉลุง เพราะเป็นประเภทป้ายที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา PN-Sign ขอขอบพระคุณป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่ได้ให้โอกาสเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้...

ป้าย บจก. ภูมิพัฒน์ บิวตี้ แคร์ เป็นประเภทป้ายสแตนเลส กัดกรด พ่นสี มีส่วนของโลโก้อยู่ด้านซ้าย และชื่อบริษัทภาษาไทยและอังกฤษอยู่ด้านขวา ป้ายดูเรียบง่ายแต่มีความสวยงาม มีความแข็งแรงทนทานและที่สำคัญป้ายประเภทนี้สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากป้ายมีลักญณะเป็นแผ่นเดียว พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณ บจก. ภูมิพัฒน์ บิวตี้ แคร์ ที่ให้โอกาสเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้...

ป้ายบอกชั้นเป็นประเภทป้ายสแตนเลสกัดกรด-พ่นสี ป้ายประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ภายในอาคารทั่วไป การเลือกใช้ประเภทป้ายสแตนเลสกัดกรดถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากป้ายประเภทนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและอีกทั้งยังเป็นป้ายที่ดูเรียบง่ายแต่มีความสวยงาม...

โลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประเภทป้ายสแตนเลสเงากัดกรด-พ่นสี และยกขอบข้าง 3 ซม เพื่อให้ป้ายดูสวยงามและมีมิติ ป้ายสแตนเลสเงามีความโดดเด่นที่มีลักษณะพื้นผิวที่มีความเงาวาวเป็นพิเศษ ทำให้ป้ายดูหรูหราและมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน PN-Sign ขอขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายโลโก้ให้ท่านในครั้งนี้...

ป้ายร้าน Brift H เป็นประเภทป้ายพับตั้งโต๊ะโดยใช้วัสดุประเภททองเหลือง ใช้กระบวนกาผลิตแบบกัดกรด-พ่นสี  การเลือกประเภทป้ายตั้งโต๊ะควรคำนึงถึงความสวยงามเป็นเป็นพิเศษ เพราะเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้าน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาติดต่อร่วมงาน หากท่านกับมองหาป้ายพับตั้งโต๊ะที่มีความสวยงาม หรูหราเป็นพิเศษ ป้ายทองเหลืองพับตั้งโต๊ะเป็นป้ายประเภทแรกๆ ที่เราแนะนำ PN - Sign ขอขอบพระคุณร้าน Brift H เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครึ้งนี้...

ป้ายสัญลักษณ์ สแตนเลสมิลเลอร์เป็นอีกหนึ่งประเภทป้ายที่ใช้การกัดกรดในกระบวนการผลิต ป้ายมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมยกขอบ สแตนเลสมิลเลอร์ (Mirror stainless) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสแตนเลสทั่วๆ ไป แต่จะมีความพิเศษมากกว่าตรงที่จะมีผิวหน้าที่มีความมันเงาเป็นพิเศษ ซึ่งดูผิวเผินจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกระจกเงา ทำให้วัสดุประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ผลิตป้ายต่างๆ ด้วยคุณลักษณะเด่นที่มีความเงามากทำให้ป้ายดูมีความหรูหรา สวยงาม หากท่านกำลังมองหาป้ายที่มีความหรูหราเป็นพิเศษแต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน ป้ายประเภทนี้เป็นประเภทป้ายแรกๆ ที่เราแนะนำ...