Archive

ป้ายร้าน Brift H เป็นประเภทป้ายพับตั้งโต๊ะโดยใช้วัสดุประเภททองเหลือง ใช้กระบวนกาผลิตแบบกัดกรด-พ่นสี  การเลือกประเภทป้ายตั้งโต๊ะควรคำนึงถึงความสวยงามเป็นเป็นพิเศษ เพราะเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้าน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาติดต่อร่วมงาน หากท่านกับมองหาป้ายพับตั้งโต๊ะที่มีความสวยงาม หรูหราเป็นพิเศษ ป้ายทองเหลืองพับตั้งโต๊ะเป็นป้ายประเภทแรกๆ ที่เราแนะนำ PN - Sign ขอขอบพระคุณร้าน Brift H เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครึ้งนี้...

ป้ายเทศบาลนครระยองเป็นประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด-พ่นสี ป้ายมีลักษณะรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 เซนติเมตร ยกขอบหนา 30 มิลเมตรเพื่อให้ป้ายดูมีมิติและเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น ทองเหลืองถือได้ว่าเป็นประเภทโลหะที่มีความหรูหรากว่าโลหะประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีสีทอง แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาทำเป็นป้ายที่ต้องการความหรูหราเป็นพิเศษ พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณเทศบาลนครระยองเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่าในครั้งนี้...

ป้ายคำเตือนห้ามส่งเสียงดัง เป็นป้ายพับตั้งโต๊ะ ประเภททองเหลืองกัดกรด-พ่นสี มีสีสันสวยงามสะดุดตามาพร้อมกับความหรูหรา แข็งแรงทนทาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของป้ายทองเหลืองกัดกรด...

ป้ายชื่อทองเหลืองตั้งโต๊ะ เป็นประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด-พ่นสี ขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 1 มม. เป็นขนาดมาตรฐานที่ไม่ดูเล็กหรือใหญ่เกินไป ด้วยวัสดุทีเป็นทองเหลืองทำให้ป้ายดูสวยงามและหรูหรา หากท่านกำลังมองหาป้ายชื่อตั้งโต๊ะที่ต้องการเน้นความดูหรูหราเ ป็นพิเศษ ป้ายชื่อทองเหลืองตั้งโต๊ะควรเป็นประเภทป้ายแรกๆ ที่ท่านเลือกใช้...

ป้ายทองเหลือง นอกจากจะมีต้นวัสดุที่เป็นสีทองทำให้ดูหรู ดูแพงแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้วัสดุโลหะประเภทอื่นอื่นๆ จึงทำให้เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเป็นป้ายชื่อ หรือป้ายหน้าห้องต่างๆ และนอกจากการทำสีพื้นหลังเป็นสีล้วนแล้ว ทางเรายังสามารถทำสีพื้นและพ่นทรายเพื่อให้ดูสวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้น หากท่านกำลังมองหาป้ายชื่อที่มีความสวยงามมากเป็นพิเศษ ควรเลือกใช้ประเภทป้ายชื่อทองเหลืองกัดกรดและเพิ่มความโดดเด่นด้วยการพ่นทรายสีพื้นหลังด้วย...

ทองเหลืองเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง-ทนทานและสวยงามเนื่องจากมีสีคล้ายทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราดูมีราคาทำให้วัสดุประเภทนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป้าย และประเภทป้ายที่นิยมมากที่สุดคือประเภทตัวหนงสือทองเหลืองซึ่งเป็นการนำทองเหลืองมาตัดขึ้นรูปเป็นลวดลายหรือตัวอักษรตามต้องการ และอีกประเภทหนึ่งคือประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด ซึ่งเป็นการนำน้ำกรดเคมีมากัดกร่อนส่วนที่ต้องการให้เป็นร่องลึกเพียงพอที่จะสามารถทำสีได้...

ป้ายหน้าห้องรับรองและป้ายหน้าห้องประชุม เป็นประเภทป้ายกัดกรด-พ่นสี ใช้วัสดุประเภททองเหลืองที่มีความสวยงาม แข็งแรง-ทนทาน มีอายุการใช้งานกว่า 1 พันปี หากท่านกำลังมองหาป้ายหน้าห้องเพื่อนำมาใช้งานในสำนักงานของท่าน ป้ายทองเหลืองกัดกรดเป็นประเภทป้ายประเภทแรกๆ ที่เราแนะนำให้เลือกใช้ เพราะนอกจากเรื่องของคุณภาพที่ท่านจะได้รับแล้ว ท่านยังจะได้ป้ายที่มีความสวยงามไว้ประดับสำนักงานของท่านด้วย...