Archive

ป้ายคำเตือนห้ามส่งเสียงดัง เป็นป้ายพับตั้งโต๊ะ ประเภททองเหลืองกัดกรด-พ่นสี มีสีสันสวยงามสะดุดตามาพร้อมกับความหรูหรา แข็งแรงทนทาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของป้ายทองเหลืองกัดกรด...

ป้ายชื่อทองเหลืองตั้งโต๊ะ เป็นประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด-พ่นสี ขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 1 มม. เป็นขนาดมาตรฐานที่ไม่ดูเล็กหรือใหญ่เกินไป ด้วยวัสดุทีเป็นทองเหลืองทำให้ป้ายดูสวยงามและหรูหรา หากท่านกำลังมองหาป้ายชื่อตั้งโต๊ะที่ต้องการเน้นความดูหรูหราเ ป็นพิเศษ ป้ายชื่อทองเหลืองตั้งโต๊ะควรเป็นประเภทป้ายแรกๆ ที่ท่านเลือกใช้...

ป้ายทองเหลือง นอกจากจะมีต้นวัสดุที่เป็นสีทองทำให้ดูหรู ดูแพงแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้วัสดุโลหะประเภทอื่นอื่นๆ จึงทำให้เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเป็นป้ายชื่อ หรือป้ายหน้าห้องต่างๆ และนอกจากการทำสีพื้นหลังเป็นสีล้วนแล้ว ทางเรายังสามารถทำสีพื้นและพ่นทรายเพื่อให้ดูสวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้น หากท่านกำลังมองหาป้ายชื่อที่มีความสวยงามมากเป็นพิเศษ ควรเลือกใช้ประเภทป้ายชื่อทองเหลืองกัดกรดและเพิ่มความโดดเด่นด้วยการพ่นทรายสีพื้นหลังด้วย...

ทองเหลืองเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง-ทนทานและสวยงามเนื่องจากมีสีคล้ายทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราดูมีราคาทำให้วัสดุประเภทนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป้าย และประเภทป้ายที่นิยมมากที่สุดคือประเภทตัวหนงสือทองเหลืองซึ่งเป็นการนำทองเหลืองมาตัดขึ้นรูปเป็นลวดลายหรือตัวอักษรตามต้องการ และอีกประเภทหนึ่งคือประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด ซึ่งเป็นการนำน้ำกรดเคมีมากัดกร่อนส่วนที่ต้องการให้เป็นร่องลึกเพียงพอที่จะสามารถทำสีได้...

ป้ายหน้าห้องรับรองและป้ายหน้าห้องประชุม เป็นประเภทป้ายกัดกรด-พ่นสี ใช้วัสดุประเภททองเหลืองที่มีความสวยงาม แข็งแรง-ทนทาน มีอายุการใช้งานกว่า 1 พันปี หากท่านกำลังมองหาป้ายหน้าห้องเพื่อนำมาใช้งานในสำนักงานของท่าน ป้ายทองเหลืองกัดกรดเป็นประเภทป้ายประเภทแรกๆ ที่เราแนะนำให้เลือกใช้ เพราะนอกจากเรื่องของคุณภาพที่ท่านจะได้รับแล้ว ท่านยังจะได้ป้ายที่มีความสวยงามไว้ประดับสำนักงานของท่านด้วย...

ทองเหลืองเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ได้ความนิยมในอุตสาหกรรมป้าย เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีสีทองทำให้ป้ายดูมีความหรูหรา-สวยงาม อีกทั้งทองเหลืองยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก หากท่านกำลังมองหาป้ายหน้าห้องเพื่อนำมาใช้งานและต้องการป้ายที่ให้ความรูสึกดูความหรูหราและยังคงมีความแข็งแรง ป้ายหน้าห้องทองเหลืองกัดกรดถือว่าเป็นประเภทป้ายที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้ว...

ป้ายกระทรวงกลาโหม ป้ายหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม เป็นประเภทป้ายกัดกรดซึ่งใช้วัสดุประเภททองเหลือง ป้ายมีลักษณะรูปวงกลมยกขอบข้าง พ่นสีข้อความและโลโก้สีดำและพื้นหลังเป็นสีพื้นทองเหลืองซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองเห็น ป้ายทองเหลืองนอกจากจะมีความสวยงามจากเนื้อวัสดุที่เป็นสีทองแล้วยังมีแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเช่นเดียวกับสแตนเลสทั่วไป...