รับตัดอะคริลิคด้วยเลเซอร์

เลเซอร์ตัดอะคริลิค

รับตัดอะคริลิคด้วยเลเซอร์

PN-Sign รับตัดอะคริลิคด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานทำให้ได้งานที่มีความละเอียดสูง สวยงาม รวดเร็ว รับตัดตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรนูน ตัดป้ายบริษัทอะคริลิค ป้ายหน้าห้อง ป้ายชื่อ ป้ายหน้าร้าน ป้ายบอกทาง โลโก้อะอครีลิคหรือลวดลายต่างๆ สามารถตัดแผ่นอะคริลิคที่ความหนา 1-8 มม. และ ตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC สำหรับแผ่นอะคริลิคที่มีขนาดความหนามากกว่า 8 มม. พร้อมรับติดตั้งป้ายอะคริลิคและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการป้ายอะครีลิคทุกประเภท

No Comments

Post A Comment