ป้ายโลหะ

ป้ายโลหะ

โลหะ (Metals)  เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความเหนี่ยวแน่น แข็งแรง สามารถแปรรูปหรือขึ้นรูปได้ตามต้องการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะมีความสวยงาม แข็งแรงคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่าต่อการซื้อมาใช้งาน

โลหะ

โลหะ

ป้ายโลหะคืออะไร

ป้ายโลหะคือป้ายที่ใช้วัสดุโลหะเป็นวัสดุหลักในการผลิตป้าย ในวงการอุตสาหกรรมป้าย โลหะถือได้ว่าเป็นวัสดุตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้คนนิยมนำมาใช้ ด้วยการมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น และทั้งยังมีพื้นผิวที่มันวาว ช่วยทำให้ป้ายดูมีความเงางาม สามารถช่วยดึงดูดสายตาและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ป้ายโลหะสามารถใช้เป็นป้ายที่ติดตั้งได้ทั้งภายนอกที่มีสภาพอากาศที่แปรปรวนสูง ภายในที่ต้องการใช้ป้ายมาเพิ่มความสวยงาม หรือเป็นป้าย Nameplate ที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูง

ป้ายโลหะที่มีลักษณะเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรเป็นตัวๆ มักนิยมเรียกอีชื่อหนึ่งว่า อักษรโลหะ และป้ายโลหะที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียวมักนิยมเรียกในวงการอุตสาหกรรมป้ายว่า ป้ายกัดกรด

ป้ายโลหะ

ตัวอย่างป้ายอักษรโลหะด้านซ้าย และป้ายกัดกรดด้านขวา

ประโยชน์ของโลหะในงานอุตสาหกรรมป้าย

เป็นวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิสูง-ต่ำ ทำให้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและมีความเหนียวทำให้สามารถแปรรูปได้และยากที่จะฉีกขาด

เป็นวัสดุที่มีผิวมันวาว ทำให้ดูมีความสวยงาม

ข้อควรระวัง
เนื่องจากมีวัสดุโลหะบางประเภทสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ การใช้วัสดุเหล่านี้ในการผลิตป้ายประเภทป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ หรือป้ายอื่นที่ต้องใช้ไฟฟ้ามาเป็นส่วนประกอบ จำเป็นต้องมีความรอบคอบและความชำนาญ เพราะถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้

No Comments

Post A Comment