ป้ายเนมเพลท (Nameplate) คืออะไร

Nameplate

ป้ายเนมเพลท (Nameplate) คืออะไร

ป้ายเนมเพลท (Nameplate) คือป้ายชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นป้ายกำกับสำหรับติดบนอุปไฟฟ้าต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะใช้ติดเพื่อบ่งบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะ คำเตือน หรือวิธีการใช้งานของออุปกรณ์นั้น ๆ เช่นป้ายเนมเพลทที่ติดข้างมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับมอเตอร์ดังนี้

ป้ายเนมเพลท (Nameplate)
  • ชื่อยี่ห้อและรุ่นของมอเตอร์
  • ประเทศที่ผลิตมอเตอร์
  • ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)
  • จำนวนกำลังแรงม้า (HP)
  • มาตรฐานของมอเตอร์ เช่น ICE
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Volts)
  • กำลังงานที่ใช้ kW
  • น้ำหนักของมออเตอร์ Kg
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อผู้ใช้งาน

ประเภทของป้ายเนมเพลท
ป้ายเนมเพลทส่วนมากนิยมใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานเช่นวัสดุโลหะสแตนเลส ซึ้งพิมพ์รายละเอียดลงบนวัสดุโดยการใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษที่สามารถพิมพ์ลงบนโลหะได้โดยตรงและสามารถติดอยู่บนวัสดุได้ยาวนานโดยไม่หลุดร่อนซึ่งป้ายประเภทนี้เรามักจะเห็นติดมากับอุกกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
อีกวิธีหนึ่งที่มักนิยใช้คือการใช้วัสดุสแตนเลสเช่นเดิมแต่เป็นการใช้น้ำยากัดกรดกัดเซาะเนื่อสแตนเลสให้เป็นข้อความหรือข้อมูลที่ต้องการแล้วลงสีเพื่อเพิ่มความเด่นชัดของข้อมูลซึ้งป้ายประเภทนี้นิยมใช้กำกับในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับพื้นที่ในสภาพออากาศปกติและพื้นที่ๆ มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง

ป้าย Nameplate

ในปัจจุบันป้ายเนมเพลทได้ความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายนอกเหนือจากการใช้งานข้างต้นแล้วยังมีการประยุกต์นำมาใช้ติดสิ่งของอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อติดหน้าอก ติดของชำร่วย ป้ายคำเตือนในการใช้งานออุปกร์ต่างๆด้วย

No Comments

Post A Comment