ป้ายบริษัทเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์

Company sign

ป้ายบริษัทเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเอง หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ โดยมีข้อกำหนดของป้ายชื่อ/ป้ายบริษัทคร่าวๆ ไว้ดังนี้

  • ป้ายชื่อจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้
  • มีป้ายชื่อไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา (โดยให้เปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน)
  • ป้ายชื่อเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนอ่านง่ายและอาจมีภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยก็ได้
  • หากเป็นสำนักงานาขาจะต้องระบุคำว่า “สาขา” ในป้ายชื่อด้วย
ป้ายบริษัท
ป้ายบริษัท

การไม่จัดทำป้ายชื่อนั้นถือว่ามีความผิด ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมีบทกำหนดปรับไม่เกิน 200 บาทและปรับเพิ่มอีกวันละ 20 บาทจนกว่าจะมีการทำให้ถูกต้อง

สำหรับรูปแบบของป้ายบริษัทนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดใดเป็นพิเศษ ซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบ ประเภทป้าย และออกแบบได้ตามต้องการ ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการทำป้ายมาอย่างยาวนาน และได้ผ่านการผลิตป้ายชื่อร้าน/ป้ายบริษัทในรูปแบบต่างๆ มามากมาย เราขอแนะนำประเภทป้ายบริษัทประเภทต่างๆ ดังนี้

Business sign
Business sign

ป้ายบริษัทกัดกรด ในวงการอุตสาหกรรมป้าย เราจะเรียกป้ายประเภทนี้ว่าป้ายกัดกรด ซึ้งเป็นการเรียกตามกระบวนการผลิตที่ใช้น้ำยาทางเคมีในการกัดกร่อนผิวของสแตนเลสให้เป็นรูปโลโก้หรือชื่อร้าน แต่สำหรับบุคคลทั่วไปมักนิยมเรียกว่าป้ายสแตนเลสซึ่งเป็นการเรียกตามประเภทวัสดุที่นำมาใช้ ลักษณะของป้ายจะเป็นแผ่นเรียบบาง หรืออาจจะมีการยกขอบข้างขึ้นนิดหน่อยตามความต้องการ วัสดุที่นำมาใช้ในป้ายประเภทนี้มีทั้งที่เป็นสแตนเลสและทองเหลืองป้ายกัดกรดถือได้ว่าเป็นป้ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำป้ายชื่อร้านหรือป้ายบริษัท เนื่องจากป้ายมีลักษณะเรียบง่ายแต่สวยงามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้ง่ายเพราะป้ายมีลักาณะเป็นแผ่นเดียว

ป้ายบริษัท-กัดกรด
ป้ายบริษัท-กัดกรด

ป้ายบริษัทอักษรโลหะ ป้ายชนิดนี้เป็นการใช้วัสดุโลหะเช่นเดียวกับป้ายกัดกรด แต่จะแตกต่างกันตรงที่กระบวนการผลิต โดยจะนำวัสดุโลหะมาตัดและขึ้นรูปเป็นรูปร่างหรือข้อความตามต้องการ ป้ายชนิดนี้ถือว่ามีความสวยงามไม่แพ้ป้ายกัดกรดเพียงแต่การติดตั้งนั้นมีขั้นตอนที่มากกว่าเนื่องจากต้องนำป้ายที่มีอักษรที่แยกเป็นตัวๆ มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ถึงจะสามารถทำให้ป้ายถูกติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์ได้

ป้ายบริษัท-อักษรโลหะ
ป้ายบริษัท-อักษรโลหะ

อย่างทีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่ารูปแบบของป้ายชื่อหรือป้ายบริษัทนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดเป็นพิเศษ ดังนี้เราจึงสามารถเลือกทำป้ายได้ตามที่เราชอบ ซึ่งนอกเหนือจาก 2 ประเภทป้ายที่ได้กล่าวข้างต้น เราสามารถที่ะเลือกทำเป็นป้ายกล่องไฟเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางคืนและกลางวัน หรือเป็นป้ายอะครีลิคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าหรืออาจจะเป็นป้ายไม้ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติก็ได้

หากท่านกำลังมองหาป้ายเพื่อใช้สำหรับจดทะเบียนเบียนพาณิชย์อยู่ และยังคงไม่แน่เกี่ยวกับรูปแบบที่ต้องการ ด้านล่างนี้เป็นป้ายร้าน/ป้านบริษัทรูปแบต่างที่เราเคยผลิต ท่านสามารถดูเพื่อใช้เป็นแนวทางได้

No Comments

Post A Comment