ป้ายกล่องไฟคืออะไร

ป้ายกล่องไฟคืออะไร

เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่กลางวันฉะนั้นการทำป้ายที่สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญในการตัดสินใจทำป้ายแต่ละครั้ง  และป้ายที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือป้ายกล่องไฟ

ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ

ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟคือป้ายที่นำเอาไฟมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตเพื่อที่จะทำให้สามารถมองเห็นได้ปกติในทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้าป้ายได้ออกแบบให้ดูสวยงามยิ่งทำให้ดูสะดุดตาและเป็นที่จดจำของผู้คนได้ง่าย

โดยปกติป้ายกล่องไฟเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าที่ดำเนินกิจการในยามค่ำคืนอย่างเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งนอกจากทำให้ลูกค้าสามารถหาร้านของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วยังเป็นการโปรโมทร้านของตัวเองต่อผู้คนที่ผ่านไปมาในยามค่ำคืนด้วย และในปัจจุบันได้มีองค์กรหรือบริษัทหลายๆ ที่เลือกที่จะติดตั้งตั้งป้ายกล่องไฟแทนป้ายประเภทอื่นเพื่อที่จะประชาสำพันธ์บริษัทของตัวเองในยามค่ำคืนอีกด้วย

ป้ายกล่องไฟไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบถาวร ถ้าร้านไหนมีพื้นที่ค่อนข้างกำกัด ก็สามารถทำป้ายกล่องไฟที่โครงสร้างแบบมีล้อเลื่น ทำให้สะดวกในการนำมาตั้งหน้าร้านเพียงช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถนำไปจัดเก็บอีกสถานที่หนึ่งได้ง่าย

วิธีการการผลิตป้ายกล่องไฟเมื่อก่อนนี้คือการนำหลอดไฟนีออนมาติดตั้งในตู้หรือกล่องอะครีลิคที่มีความโปร่งแสงและติดข้อความหรือชื่อร้านด้านนอกเพื่อทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเมื่อมีแสงลอดออกมาและการออกแบบป้ายค่อนข้างมีความจำกัดเนื่องจากไฟนีออนมีขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปมาก และเริ่มได้มีการนำไฟ LED เป็นส่วนประกอบป้ายกล่องไฟแทนไฟนีออน โดยข้อดีของไฟ LED คือมีขนาดเล็กแต่ให้ความสว่างค่อนขางดีแถมยังมีสีสันให้เลือกมากมายตามต้องการ ด้วยขนาดของหลอดไฟที่มีให้หลายขนาดทำให้การออกแบบป้ายสามารถทำได้หลากหลายมากขึ้น และบางครั้งสามารถผลิตป้ายที่มีความสวยสวยสะดุดตาทั้งในกลางวันและกลางคืน

อักษรโลหะ LED
ไฟ LED สามารถนำไปเพิ่มลูกเล่นให้ป้ายอักษรโลหะธรรมดา ที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะกลางวันให้สมารถมองเห็นได้แม้ในยามกลางคืนและยังมีความสวยงามแปลกตาอีกด้วย วิธีการทำคือการติดตั้งไฟ LED ด้านหลังอักษรโลหะแล้วทำให้ไฟส่งไปด้านหลัง และติดตั้งอักษรโลหะให้มีพื้นที่ระหว่างผนัง เมื่อไฟส่งไปกระทบผนังทำให้เกิดแสงสว่างรอบๆ อักษรโลหะทำให้ดูสวยแปลกตาในยามกลางคืน โดยระยะห่างระหว่างอักษรโลหะกับผนังที่มากขึ้นทำให้ฟ้าด้านหลังมีความฟุ้งกระจายมากขึ้นตามไปด้วย และระยะห่างที่แคบลงจะทำให้ไฟมีความฟุ้งน้อยลงแต่ได้ความคมชัดมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน

ข้อดี-ข้อเสียของป้ายกล่องไฟ
ป้ายกล่องไฟมีขอดีคือสามารถมองเห็นได้ดีในยามกลางคืนและในปัจจุบันยังสามารถออกแบบเพื่อให้ดูโดดเด่นสวยงามแม้ในยามกลางวันอีกด้วย แต่เนื่องจากมีการนำไฟมาเป็นส่วนประกอบอาจทำให้มีค่าบำรุงรักษาที่มากกว่าป้ายทั่วไปและเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้ป้ายเกิดความสว่าง

นี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้ เรายินให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ

No Comments

Post A Comment