ป้ายโลหะ

โลหะ (Metals)  เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความเหนี่ยวแน่น แข็งแรง สามารถแปรรูปหรือขึ้นรูปได้ตามต้องการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะมีความสวยงาม แข็งแรงคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่าต่อการซื้อมาใช้งาน Read More