ป้ายหน้าห้อง

ป้ายหน้าห้อง

ป้ายหน้าห้องถือว่าเป็นป้ายที่สำคัญมากสำหรับอาคาร-สำนักงานทั่วไป เพราะช่วยบอกให้รู้ว่าห้องนั้นๆ เป็นห้องอะไร ทำให้คนที่มาติดต่อธุระด้วยหรือมาใช้บริการนั้นสามารถติดต่อได้ถูกห้องถูกแผนก

ป้ายหน้าห้อง
ป้ายหน้าห้อง

การเลือกป้ายหน้าห้องควรคำนึงถึงความสวยงาม เรียบง่าย อย่างเช่นป้ายหน้าห้องกัดกรด ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามสามารถใช้ประดับพื้นที่ได้ด้วยแล้วยังสามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากป้ายมีลักษณะเป็นแผ่นเดียวและสามารถติดตั้งได้ทุกที่ๆ ต้องการ

พีเอ็นซายน์ รับทำป้ายหน้าห้องทุกชนิด ป้ายหน้าห้องกัดกรด ป้ายหน้าห้องสแตนเลส ป้ายหน้าห้องอะครีลิค – สติกเกอร์ ป้ายหน้าลิฟท์ ป้ายบอกชั้น ป้ายบอกแผนก ป้ายบอกชื่ออาคาร พร้อมติดตั้งและให้คำปรึกษา

ป้ายหน้าห้อง

ป้ายชื่อ-ป้ายหน้าห้อง

ป้ายชื่อหรือป้ายหน้าห้องถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับสถานที่ หน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆ  เพราะช่วยให้ผู้ที่มาติดต่อธุระต่างๆ สามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ป้ายชื่อหรือป้ายหน้าห้องส่วนมากมักใช้เป็นป้ายเป็นพื้นอะครีลิคติดตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ตามต้องการ ซึ่งสามารถสั่งทำได้เร็วและมีราคาถูกกว่าป้ายชนิดอื่น

Read More