ป้ายชื่อ-ป้ายหน้าห้อง

ป้ายชื่อหรือป้ายหน้าห้องถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับสถานที่ หน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆ  เพราะช่วยให้ผู้ที่มาติดต่อธุระต่างๆ สามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ป้ายชื่อหรือป้ายหน้าห้องส่วนมากมักใช้เป็นป้ายเป็นพื้นอะครีลิคติดตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ตามต้องการ ซึ่งสามารถสั่งทำได้เร็วและมีราคาถูกกว่าป้ายชนิดอื่น

Read More