อักษรโลหะ ไฟออกหลัง

อักษรโลหะ ไฟออกหลัง หรืออักษรโลหะ LED ถ้าดูภายนอกจะดูคล้ายป้ายตัวอักษรโลหะทำสีทั่วไปแต่จะมีความพิเศษกว่าอักษรโลหะทั่วไปคือมีการติดตั้งไฟ LED ไว้ภายในเพื่อให้สามารถส่องออกไปด้านหลัง โดยป้ายจะมีขายื่นออกไปด้านหลังเพื่อให้ตัวอักษรลอยออกมาจากพื้นหลังมีช่องว่างพอให้แสงไฟสาดออกไปได้ และเมื่อไฟไปกระทบกับพื้นหลังจะทำให้เกิดแสงรอบๆ ตัวอักษรทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

ป้ายอักษรโลหะปกติแล้วจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะในเวลากลางวัน แต่อักษรโลหะ ไฟออกหลังนั้นนอกจากจะมอกเห็นในตอนกลางวันแล้วยังดูสวยงามในตอนกลางคืนอีกด้วย

Category
อักษรโลหะ
Tags
อักษรโลหะ, อักษรโลหะ LED