ป้ายโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ป้ายโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีเป็นประเภทป้ายสแตนเลสกัดกรด-พ่นสี รูปวงกลมยกขอบคล้ายกับป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่งและป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นประเภทป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหน่วยงานราชกาล เพราะนอกจากป้ายดูเรียบง่ายสวยงามแล้วยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก

พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้

Category
ป้ายกัดกรด