ป้ายเนมเพลท

ป้ายเนมเพลท (Nameplates) เป็นอีกหนึ่งประเภาทป้ายที่ใช้การกัดกรดในกระบวนการผลิตและใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลส โดยปกติป้ายชนิดนี้มักนิยมนำไปติดกับเครื่องจักรต่างๆ ที่มักจะตั้งอยู่ในโรงงานและมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจำเป็นต้องเลือกใช้ป้ายเนมเพลทสแตนเลส (Stainless Steel Nameplates) เนื่องจากสแตนเลสมีคูรสมบัติที่สามารถทรต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หากท่านกำลังมองหาป้ายเนมเพลทเพื่อนำมาติดเครื่องจักรต่างๆ การเลือกเป็นป้ายประเภทสแตนเลสถือว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดทำหรับทำป้ายประเภทนี้

Category
ป้ายกัดกรด
Tags
ป้ายกัดกรด, ป้ายแนมเพลท