ป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประเภทป้ายกัดกรดพ่นสี รูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ยกขอบขาวหนา 25 มิลลิเมตร ป้ายลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหน่วยงานราชการเช่น ป้ายเทศบาลนครระยอง ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป้ายกรมส่งเสริมการเกษตร ป้ายกรมทางหลวง ป้ายเทศบาลตำบลฉลุง เพราะเป็นประเภทป้ายที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา

PN-Sign ขอขอบพระคุณป้ายเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่ได้ให้โอกาสเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้

Category
ป้ายกัดกรด
Tags
บ้านโป่ง, ป้ายกัดกรด