ป้ายเทศบาลตำบลองครักษ์

ป้ายเทศบาลตำบลองครักษ์ เป็นประเภทป้ายอักษรโลหะซึ่งใช้วัสดุโลหะซิงค์นำมาขึ้นรูปเป็นข้อความที่ต้องการแล้วทำการพ่นสี ป้ายดูมีความมีความสวยงามและเรียบง่ายสบายตาเนื่องใช้สีข้อความที่ดูไม่ฉูดฉาดมากเกินไปประกอบกับพื้นหลังที่เป็นอิฐทำให้ดูรูสึกเป็นธรรมาชาติ

ป้ายชนิดนี้เหมาะสำหรับติดต้องภายนอกอาคารเนื่องจากสามารถทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีและมีราคาต้นทุนที่ตำกว่ามากเมื่อเทียบกับโลหะสแตนเลสหรือทองเหลือง

Category
อักษรโลหะ
Tags
อักษรโลหะ