ป้ายร้าน Café Amazon

ป้ายร้าน Cafe Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) เป็นประเภทป้ายกัดกรดซึ่งแตกต่างจากป้ายกัดกรดทั่วๆ ไปที่มีการทำสีติดกันเพื่อให้ได้โลโก้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ป้ายกัดกรดทั่วไปมักจะทำสีๆ เดียวในส่วนสแตนเลสที่ถูกกัดเซาะ ทำให้สามารถทำสีได้ง่าย แต่การทำสีหลายๆสีติดกันนั้นมีความยากกว่ามาก จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความสมบูณ์

พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณคาเฟ่ อเมซอนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสเราได้ผลิตป้านให้ท่านในครั้งนี้

Category
ป้ายกัดกรด
Tags
ป้ายกัดกรด, ป้ายชื่อร้าน