ป้ายท้องฟ้าจำลอง

ป้ายท้องฟ้าจำลอง เป็นประเภทป้ายอักษรที่ใช้วัสดุเป็นโลหะซิงค์แต่มีความพิเศษคือด้านหลังของป้ายมีการติดตั้งไฟ LED ทำให้มีแสงไฟสะท้อนออกด้านหลังและมีความฟุ้งดูสวยงามเนื่องป้ายได้มีการยื่นออกมาจากพื้นหลังพอประมาณไม่ให้แนบชิดกับผนังจนเกินไป

ป้ายประเภทนี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึงคือประเภทป้ายอักษรโลหะ LED ในตอนกลางวันป้ายจะดูคล้ายกับป้ายอักษรโลหะทั่วๆ ไป แต่ในตอนกลางคืนจะดูคล้ายกับป้ายไฟ LED

Category
ป้ายกล่องไฟ, อักษรโลหะ
Tags
ป้ายกล่องไฟ, อักษรโลหะ LED