ป้ายทองเหลืองพับ ตั้งโต๊ะ

ป้ายร้าน Brift H เป็นประเภทป้ายพับตั้งโต๊ะโดยใช้วัสดุประเภททองเหลือง ใช้กระบวนกาผลิตแบบกัดกรด-พ่นสี  การเลือกประเภทป้ายตั้งโต๊ะควรคำนึงถึงความสวยงามเป็นเป็นพิเศษ เพราะเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้าน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาติดต่อร่วมงาน หากท่านกับมองหาป้ายพับตั้งโต๊ะที่มีความสวยงาม หรูหราเป็นพิเศษ ป้ายทองเหลืองพับตั้งโต๊ะเป็นป้ายประเภทแรกๆ ที่เราแนะนำ
PN – Sign ขอขอบพระคุณร้าน Brift H เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครึ้งนี้

Category
ป้ายกัดกรด
Tags
ป้ายกัดกรด, ป้ายทองเหลือง