Archive

ป้ายตัวอักษรสแตนเลส LED เป็นประเภทอักษรโลหะ LED ที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลสเงาที่มีความสวยงามแข็งแรงและมีไฟออกด้านหน้าจากแหล่งกำเหนิดแสงที่เป็นประเภทไฟ LED ที่ให้ความสว่างและความเนียนของแสงได้ดีและใช้พลังงานต่ำ ป้ายประเภทนี้มีสามารถมองเห็นและมีความสวยงามทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ป้ายอักษรโลหะ LED สามารถทำให้แสงไฟส่องออกด้านหลังของตัวอักษรได้ เมื่อแสงไฟกระทบกับพื้นหลังก็จะทำให้เกิดการกระจายแสงรอบๆ ตัวอักษรทำให้ดูสวยงามในตอนกลางคืน ท่านสามารถดูตังอย่างได้จากป้ายท้องฟ้าจำลอง หากท่านกำลังมองหาป้ายที่มีความสวยงามและสามารถมองเห็นได้ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ป้ายประเภทนี้เป็นประเภทป้ายเราแนะ ถึงแม้ป้ายจะมีราคาสูงกว่าป้ายชนิดอื่น แต่ด้วยของดีของป้ายตามที่ได้กล่าวข้างต้น ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ...

อักษรโลหะ ไฟออกหลัง หรืออักษรโลหะ LED ถ้าดูภายนอกจะดูคล้ายป้ายตัวอักษรโลหะทำสีทั่วไปแต่จะมีความพิเศษกว่าอักษรโลหะทั่วไปคือมีการติดตั้งไฟ LED ไว้ภายในเพื่อให้สามารถส่องออกไปด้านหลัง โดยป้ายจะมีขายื่นออกไปด้านหลังเพื่อให้ตัวอักษรลอยออกมาจากพื้นหลังมีช่องว่างพอให้แสงไฟสาดออกไปได้ และเมื่อไฟไปกระทบกับพื้นหลังจะทำให้เกิดแสงรอบๆ ตัวอักษรทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ป้ายอักษรโลหะปกติแล้วจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะในเวลากลางวัน แต่อักษรโลหะ ไฟออกหลังนั้นนอกจากจะมอกเห็นในตอนกลางวันแล้วยังดูสวยงามในตอนกลางคืนอีกด้วย...

ป้ายท้องฟ้าจำลอง เป็นประเภทป้ายอักษรที่ใช้วัสดุเป็นโลหะซิงค์แต่มีความพิเศษคือด้านหลังของป้ายมีการติดตั้งไฟ LED ทำให้มีแสงไฟสะท้อนออกด้านหลังและมีความฟุ้งดูสวยงามเนื่องป้ายได้มีการยื่นออกมาจากพื้นหลังพอประมาณไม่ให้แนบชิดกับผนังจนเกินไป ป้ายประเภทนี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึงคือประเภทป้ายอักษรโลหะ LED ในตอนกลางวันป้ายจะดูคล้ายกับป้ายอักษรโลหะทั่วๆ ไป แต่ในตอนกลางคืนจะดูคล้ายกับป้ายไฟ LED...