Archive

ป้ายโลโก้สำนักยุทธโยธาทหารเป็นอีกหนึ่งประเภทป้ายกัดกรด-พ่นสี รูปวงกลมยกขอบข้าง ป้ายมีสีสันสวยงาม ดูสะดุดตา ถึงแม้ว่าโลโก้จะมีลวดลายและการใช้สีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราที่จะทำให้เหมือนต้นฉบับ พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณสำนักยุทธโยธาทหารเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเราได้ผลิตป้ายให้ท่านในครั้งนี้...