Archive

ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประเภทป้ายกัดกรดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตรพร้อมยกขอบหนาขึ้น 15 มิลลิเมตร เพื่อทำให้ป้ายดูมีมิติและมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ป้ายโลโก้กัดกรดรูปวงกลมยกขอบถือว่าเป็นประเภทป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหน่วยงานราชกาล เนื่องจากเป็นประเภทป้ายดูมีความเรียบง่ายแต่ยังคงความสวยงามและมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน PN Sign ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสเราได้ผลิตป้ายให้ท่านครั้งนี้...