Archive

ป้ายร้าน Cafe Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) เป็นประเภทป้ายกัดกรดซึ่งแตกต่างจากป้ายกัดกรดทั่วๆ ไปที่มีการทำสีติดกันเพื่อให้ได้โลโก้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ป้ายกัดกรดทั่วไปมักจะทำสีๆ เดียวในส่วนสแตนเลสที่ถูกกัดเซาะ ทำให้สามารถทำสีได้ง่าย แต่การทำสีหลายๆสีติดกันนั้นมีความยากกว่ามาก จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความสมบูณ์ พีเอ็น-ซายน์ ขอขอบพระคุณคาเฟ่ อเมซอนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสเราได้ผลิตป้านให้ท่านในครั้งนี้...