Archive

ป้ายกระทรวงมหาดไทย เป็นประเภทป้ายสแตนเลสแกะสลัก-พ่นสีหรือเป็นที่รู้จักกันในวงการอุตสาหกรรมป้ายว่าป้ายกัดกรด เป็นป้ายรูปวงกลมพร้อมยกขอบขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ป้ายดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ผลิตจากสแตนเลสเงา ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก...