ป้ายสแตนเลสทองเหลือง

ป้ายแสตนเลสทองเหลือง
ป้ายแสตนเลสทองเหลือง

ทองเหลืองเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง-ทนทานและสวยงามเนื่องจากมีสีคล้ายทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราดูมีราคาทำให้วัสดุประเภทนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป้าย และประเภทป้ายที่นิยมมากที่สุดคือประเภทตัวหนงสือทองเหลืองซึ่งเป็นการนำทองเหลืองมาตัดขึ้นรูปเป็นลวดลายหรือตัวอักษรตามต้องการ และอีกประเภทหนึ่งคือประเภทป้ายทองเหลืองกัดกรด ซึ่งเป็นการนำน้ำกรดเคมีมากัดกร่อนส่วนที่ต้องการให้เป็นร่องลึกเพียงพอที่จะสามารถทำสีได้

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.