ป้ายบ้านเลขที่พลาสวูด

ป้ายบ้านเลขที่พลาสวูด
ป้ายบ้านเลขที่พลาสวูด

ป้ายบ้านเลขที่พลาสวูด พื้นหลังเป็นแผ่นพลาสวูดทำสีเทาส่วนของตัวเลขเป็นพลาสวูดเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ทำสีเพิ่มเติมเนื่องจากเนื้อพลาสวูดเป็นสีขาวอยู่แล้ว เป็นประเภทป้ายตัวอักษรพลาสวูดผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) มีการลบเหลี่ยมของตัวออักษรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสวยงาม

ป้ายพลาสวูดมีความทนแดดทนฝนทำให้เหมาะสำหรับทำเป็นบ้านเลขที่ซึ่งโดยปกติจะถูกติดตั้งไว้ด้านนอกและต้องโดนแดดโดนฝนตลอดเวลา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.